NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Stalowa Wola
Rozwodzimy się ...-main-img
Dodano 19 grudzień 2019r.

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latach, małżonkowie kiedyś sobie bliscy, stają się dla siebie największymi wrogami.

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latach, małżonkowie kiedyś sobie bliscy, stają się dla siebie największymi wrogami.

Dodano 19 grudzień 2019r.

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latach, małżonkowie kiedyś sobie bliscy, stają się dla siebie największymi wrogami.

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latach, małżonkowie kiedyś sobie bliscy, stają się dla siebie największymi wrogami.

Jeżeli już zaistnieje taka sytuacja, warto udać się do prawnika, bowiem, o ile zawrzeć małżeństwo można bez jego udziału, tak już rozwiązanie małżeństwa może przebiegać tylko i wyłącznie przed sądem, gdzie pomoc prawnika często jest potrzebna.

            W pierwszej kolejności, należy spojrzeć na przesłanki rozwodu określone w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: między małżonkami ma nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Pojawia się pytanie co oznacza „zupełny i trwały rozkład pożycia”? Przyjmuje się, że zupełny rozkład polega na tym, że między małżonkami ustały wszelkie więzi, które niegdyś ich łączyły, a są to: więź uczuciowa, więź fizyczna oraz więź gospodarcza. Bowiem, to właśnie one definiują trwałość związku małżeńskiego.

            W tym miejscu należy wyjaśnić czym są owe więzi? Więź uczuciowa – to po prostu uczucie jakie było między małżonkami i które najczęściej motywowało ich do wejścia w związek małżeński. Więź fizyczna – jest prostą konsekwencją więzi uczuciowej – koniecznym staje się ustalenie kiedy małżonkowie współżyli ze sobą i czy ta sfera już wygasła między nimi. Więź gospodarcza – to sfera dotycząca finansów i gospodarowania, należą do niej: wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, wspólne zarządzanie domowym budżetem, opłacanie rachunków, prowadzenie kont w banku, robienie zakupów itp. Gdy ustaną te więzi, można stwierdzić, że między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

            Jednakże, do stwierdzenia rozwodu potrzebna jest również przesłanka trwałości rozkładu pożycia. Oznacza ona, że ustanie więzi trwa już po prostu odpowiednio długo. Czas ten jest bliżej nieokreślony i zależy od konkretnego przypadku, a zatem nie da się dokładnie określić czy to jest miesiąc czy może dwa lata.

            Dalej, należy zwrócić uwagę na kwestię winy rozkładu pożycia, bo zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego. Jednakże, jeżeli małżonkowie nie chcą takiego orzeczenia, mogą wspólnie zgadzać się, aby sąd zaniechał stwierdzenia w tym zakresie.

            W tym miejscu pojawia się pytanie czym jest owa wina w rozkładzie pożycia? Oczywiście nie ma jednoznacznej definicji „winy”, a składa się na nią szereg okoliczności istniejących po stronie małżonka, które spowodowały rozkład pożycia. Z praktyki można podać szereg przykładów, które są brane pod uwagę przez sądy jako okoliczności wskazujące na winę małżonka w rozkładzie pożycia, takie jak:

  • niewierność, zdrada,
  • niewywiązywanie się z obowiązków małżeńskich, w tym również w sferze fizycznej,
  • przemoc fizyczna i psychiczna względem współmałżonka jak i dzieci małżonków,
  • uleganie nałogom, takim jak: alkoholizm, hazard, narkomania,
  • nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • brak współdziałania w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci.

            Sądy muszą brać pod uwagę całokształt okoliczności jakie zaistniały między małżonkami, aby móc orzec który z nich ponosi winę w rozkładzie pożycia, dlatego tak ważna jest konsultacja z prawnikiem, bowiem to on po wysłuchaniu opisu życia będzie mógł stwierdzić czy warto decydować się na stwierdzenie rozwodu z winą drugiego małżonka. Bowiem wtedy postępowanie przed sądem znacznie się wydłuża, gdyż sąd na podstawie różnych dowodów przedstawianych przez obie strony będzie wnikliwie badał czy zaistniała wina jednego z małżonków albo obojga w rozpadzie małżeństwa. Należy także w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię: jeżeli sąd będzie prowadził postępowanie pod kątem winy małżonka w rozkładzie pożycia, to należy się liczyć z tym, że będą poruszane przez niego bardzo szczegółowo kwestie dotyczące życia małżonków w zasadzie w każdym jego aspekcie. Dla niektórych może to być zawstydzające bądź krępujące, dlatego decyzję o stwierdzeniu rozwodu z winy drugiego małżonka należy bardzo dobrze przemyśleć i skonsultować z prawnikiem.

            Oczywiście, jeżeli między małżonkami wszelkie więzi wygasły w sposób „naturalny” i oboje są zgodni co do kwestii rozwodu i związanych z nim okoliczności, postępowanie przed sądem będzie szybkie i w zasadzie „bezbolesne” dla małżonków. Sąd orzeknie rozwód, bez orzekania o winie, a samo postępowanie dowodowe zakończy się na zbadaniu przesłanek rozwodu, o których była mowa wyżej.

            W tym miejscu pojawia się pytanie, a co jeżeli małżonkowie żądający rozwodu mają wspólne małoletnie dzieci? Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, sąd nie może orzec rozwodu. Jednakże, nie da się ukryć, że taka sytuacja zdarza się dość rzadko, bowiem trwanie w fikcyjnym małżeństwie wśród kłótni i nieporozumień nie sprzyja dobru dzieci. W takich sytuacjach, najlepszym rozwiązaniem jest wypracowanie przez małżonków wspólnego stanowiska w zakresie kontaktów z dziećmi i opieki nad nimi. Pozwoli to zaoszczędzić kłótni między małżonkami o dzieci, prób przez każdego z małżonków „przeciągnięcia” dziecka na swoją stronę czy nawet zmuszania dzieci do wybierania między mamą a tatą. Takie sytuacje nie sprzyjają dobru dzieci, których świat i tak zostaje brutalnie zburzony przez rozwód rodziców. Oczywiście, wszystkie te rozważania dotyczą dzieci małoletnich, ponieważ prawo zakłada, że dzieci pełnoletnie nie są już pod opieką rodziców i ich dobro nie zostaje naruszone poprzez orzeczenie rozwodu rodziców.

            Rozwód pociąga za sobą szereg zmian w sytuacji małżonka, a sam wyrok rozwodowy obejmuje wiele rozstrzygnięć dotyczących, oprócz winy, kontaktów z dziećmi, alimentów zarówno na dzieci jak i na drugiego małżonka, kwestii wspólnego mieszkania, a nawet podziału majątku małżonków.

            Jednakże, kwestie te zostaną poruszone w następnych wpisach, do których śledzenia zachęcamy!

Justyna Żurawicka-Czaplak

adwokat

Zobacz pozostałe
aktualności

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?