NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Kancelaria Radców Prawnychi Adwokatów Tokarczyk i Partnerzyszanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności chroniąc dane osobowe. Z tego względu każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub nawiązuje z nami kontakt, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się znaszą Polityką Prywatności.
 2. Zgodnie zart. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Tokarczyk i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 36, IVp., lok. 2, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000360602, NIP 8133628405, REGON 180587600.
 3. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się zniniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: ; pod numerem telefonu +17854 91 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 4. Korzystając ze strony, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Twoje dane osobowe gromadzimy:
  1. w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie Twojej zgody (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. aRODO);
  2. w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Kancelarii, w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Twojej zgody (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. aRODO);
  3. w celu zawarcia umowy oświadczenie pomocy prawnej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  9. w celu bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  10. w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy wstanie wykazać, że wstosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 8. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia znami umowy będą przetwarzane przez okres, wktórym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
 9. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 10. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych wprocesie świadczenia Tobie pomocy prawnej oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne i serwisowe sprzętu elektronicznego.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 12. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.
 13. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu doswoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, przedstawienia oferty handlowej.
 15. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
  1. Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej;
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania znaszej strony internetowej - wśród nich mogą być:
   1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę igodzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
   2. Adres IP-każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
   3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)-niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 16. Używamy ciasteczek, aby:
  1. ułatwić użytkownikom korzystanie zwitryny-pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzyć anonimowe statystyki strony www - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była ona jeszcze bardziej przyjazna.
 17. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.
 18. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 19. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 20. Analizujemy gromadzone dane korzystając zrozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 21. Dane przetwarzane przez Nas w ramach wykonywania zawodu – świadczenia pomocy prawnej objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, atym samym ich ochrona jest wzmocniona. Równocześnie jednak wykonanie niektórych przysługujących Tobie uprawnień lub realizacji przez Nas obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej.
 22. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.