NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Rozwód bez orzekania o winie-main-img
Dodano 18 wrzesień 2020r.

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Dodano 18 wrzesień 2020r.

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między nimi nastąpił trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód wskazuje, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, bądź też orzeka, że żaden z nich jej nie ponosi. 

Niewątpliwie najczęstszą przyczyną rozwodu bez orzekania o winie jest niezgodność charakterów, niemożność porozumienia się co do dalszego wspólnego życia, wygaśnięcie więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej, czy też zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Co istotnie w pozwie rozwodowym bez orzekania o winie nie warto rozpisywać się bardzo szczegółowo, na temat dlaczego nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ani wykazywać jak złym małżonkiem była druga strona, wystarczy jedynie ogólnie wskazać przyczyny, dla których nie widzimy szansy na uratowanie małżeństwa.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest niewątpliwie najszybszym i dużo tańszym rozwiązaniem dla małżonków, ponieważ zwykle można go otrzymać na jednej bądź dwóch rozprawach, gdzie w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie całe postępowanie może się ciągnąć i trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

W sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni, że ich więzi oraz pożycie ustały, nie będzie konieczności przedstawiania licznych dowodów wykazujących winę drugiej strony, czy przesłuchiwanie dodatkowych świadków, co tylko wydłuży trwające postępowanie rozwodowe, i ukaże na światło dzienne dość intymne i prywatne sprawy.

Adwokat Rzeszów

Adwokat Rzeszów - Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy

Kolejną zaletą omawianego rozwodu są względy ekonomiczne. Zgodnie z art. 37 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi zawsze 600 zł i ponosi ją małżonek, który występuje z pozwem o rozwód. Natomiast zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b sąd w przypadku rozwodu bez orzekania o winie z urzędu zwraca stronie wnoszącej opłatę połowę uiszczonej kwoty tj. 300 zł. Oznacza to, że koszty przy rozwodzie bez orzekania o winie są znacznie niższe, niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Na dodatek sąd nałoży na pozwanego obowiązek uczestniczenia w kosztach, tzn. będzie on zobowiązany do zwrócenia powodowi 150 zł.

Rozwód bez orzekania o winie, a kontakty z dziećmi i alimenty

Na wstępie należy wskazać, iż wina orzekana, bądź też nie przy rozwodzie nie wpływa na kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej lub na kontakty z dziećmi.

Odnosząc się do kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów z dziećmi przy rozwodzie bez orzekania o winie należy wskazać, że sprawa jest prosta, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, jak ma wyglądać władza rodzicielska oraz ich kontakty z dziećmi. Dlatego warto wcześniej wypracować porozumienie dot. kontaktów, które – jeśli nie jest sprzeczne z dobrem dzieci – zostanie przez sąd zaakceptowane i przepisane do wyroku rozwodowego. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne dla obu stron. Rodzice sami ustalają tak jak im wygodnie, jak w ciągu najbliższych lat - a może ich być nawet kilkanaście jeśli dzieci są małe w chwili rozwodu - będą sprawować opiekę nad dziećmi. Rodzice mogą wnioskować, aby Sąd w ogólne nie orzekał w wyroku rozwodowym o kontaktach z dziećmi ( art. 58 §1 i §1b kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ). Praktyka sądowa wskazuję, że niezwykle rzadko sąd nie orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi w wyroku rozwodowym, jednak warto podkreślić, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką możliwość.

Co do alimentów, zazwyczaj sąd w wyroku rozwodowym wskazuje stałe miejsce zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców, natomiast co do drugiego orzeka obowiązek alimentacyjny. Jednak, gdy małżonkowie mają wypracowane wspólne porozumienie ta kwestia pozostaje bezsporna i jest jedynie formalnością.

Rozwód bez orzekania o winie, a kurator

W przypadku sprawy o rozwód, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci sąd może zgodnie z art. 434 kodeksu postępowania cywilnego zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu. Sąd nie ma obowiązku zlecania takiego wywiadu, jednak rzadko można spotkać się z sytuacją, kiedy w razie posiadania małoletnich dzieci sąd zaniecha takiego postępowania. Rolą kuratora jest sprawdzenie w jakich warunkach wychowują się dzieci, tzn. ich sytuacji bytowej oraz wychowawczej. Kurator w trakcie wywiadu może zadawać pytania, które mają na celu pomoc w ocenie sytuacji małoletnich. Na koniec kurator sporządza pisemną opinię, którą przekazuje sądowi. Warto wspomnieć, że wizyty kuratora nie należy się obawiać, nie chce on w żaden sposób zaszkodzić rodzicom, jego celem jest jedynie sprawdzenie w jakich warunkach wychowują się dzieci. Koszt wywiadu kuratora to ok. 75 zł. Dopuszczalne jest zamiast wywiadu kuratora, powołanie świadka, który zezna w jakich warunkach wychowują się dzieci. Jednak takie zeznania mogą być uznane za mało obiektywne, choć w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, kiedy między małżonkami nie ma konfliktu mogą okazać się wystarczające.

Alimenty dla drugiego małżonka

            Art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje sytuację, gdzie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków może żądać od drugiej strony dostarczania środków utrzymania, w zakresie, który jest usprawiedliwiony potrzebom jednego małżonka i możliwościom zarobkowym oraz majątkowym drugiego małżonka. Warunkiem otrzymywania omawianych alimentów jest znajdowanie się w niedostatku. Niedostatek oznacza sytuację materialną, podczas której osoba nie może samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb tzn. nie ma możliwości utrzymania siebie w pełnym zakresie. Obowiązek alimentacyjny trwa 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu, jednak Sąd może przedłużyć ten okres. Ponadto obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka będącego w niedostatku małżeństwa. 

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Podobnie jak w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej, czy kontaktów wina nie wpływa na podział majątku małżonków i o niczym nie przesądza.

Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku. Warunkiem jest nie spowodowanie nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza, to że jeżeli małżonkowie są zgodni co do kwestii podziału majątku to wtedy nie ma przeszkód, aby w wyroku rozwodowym Sąd przychylił się do ich ustaleń i je zatwierdził. Natomiast jeżeli między małżonkami nie ma zgody konieczne będzie wystąpienie z odrębnym wnioskiem o podział majątku. Podobnie jak w przypadku władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi praktyka rozwodowa dotycząca dokonywania przez sąd podziału majątku w wyroku rozwodowym jest niezwykle rzadka, jednak również warto zaznaczyć, iż jest to możliwe.

Zatem jeżeli małżonkom zależy na w miarę szybkim i tanim przeprowadzeniu rozwodu i zakończeniu małżeństwa, a co za tym idzie rozpoczęciem nowego, samodzielnego życia, powinni rozważyć właśnie rozwód bez orzekania o winie, który może się okazać dla nich najlepszym rozwiązaniem. 

 

Dorota Borończyk – Aplikant radcowski

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?