NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych -main-img
Dodano 14 grudnia 2020r.

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które dana rzecz powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający np. z jej przeznaczenia. W ramach reklamacji możesz domagać się od sprzedawcy wymiany towaru, naprawy, zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny.

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które dana rzecz powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający np. z jej przeznaczenia. W ramach reklamacji możesz domagać się od sprzedawcy wymiany towaru, naprawy, zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny.

Dodano 14 grudnia 2020r.

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które dana rzecz powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający np. z jej przeznaczenia. W ramach reklamacji możesz domagać się od sprzedawcy wymiany towaru, naprawy, zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny.

Obecna sytuacja epidemiczna i wprowadzone ograniczenia jedynie przyspieszyły dostrzegany na przestrzeni ostatnich lat dynamiczny trend przenoszenia sprzedaży do Internetu. Masz problem ze zwrotem zakupionych w sieci przedmiotów? Jeżeli tak – ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym różni się reklamacja od zwrotu towaru.

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które dana rzecz powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający np. z jej przeznaczenia. W ramach reklamacji możesz domagać się od sprzedawcy wymiany towaru, naprawy, zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny.

Zwrot produktu ma natomiast miejsce w sytuacji, gdy oddajesz rzecz nieposiadającą wad. Pomimo tego, że sklepy stacjonarne nie mają żadnego obowiązku przyjmowania zwrotów towaru od swoich klientów, uprawnienie taki przyznano konsumentom, którzy zamówili produkty zdalnie lub poza siedzibą sprzedawcy, tj. za pośrednictwem Internetu.

Jaki jest termin na zwrot towaru?

Dokonując zakupu przez Internet masz prawo do odstąpienia od umowy i w konsekwencji zwrotu towaru bez podania przyczyny. Możliwość ta przysługuje Ci w terminie 14 dni od zdarzenia określonego w przepisach jako „objęcie w posiadanie”. To od kiedy należy liczyć ten termin, zależy od rodzaju zawieranej umowy.

Przy standardowej umowie sprzedaży, w której dochodzi do jednorazowego nabycia i wydania rzeczy, termin liczymy od „objęcia rzeczy w posiadanie” przez konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę. Przykładowo może to być moment dostawy lub fizycznego odbioru przesyłki od sprzedawcy.

Inaczej sprawa ma się w przypadku zakupów polegających na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas, np. przy prenumeracie prasy. W takim przypadku termin należy liczyć od dnia „objęcia w posiadanie” pierwszej z objętych umową rzeczy, czyli doręczenia pierwszego numeru gazety.

Niekiedy zamówienia są bardziej złożone i obejmują kilka rzeczy, które mogą być dostarczane pojedynczo lub partiami z różnych miejsc. Przy takich umowach termin na zwrot towaru liczymy od momentu „objęcia w posiadanie” ostatniej z tych rzeczy.

W przypadku wszelkich innych umów, które nie prowadzą do nabycia własności rzeczy, termin na odstąpienie od umowy liczymy zasadniczo od dnia zawarcia takiej umowy.

Jak już powyżej wskazano jeżeli zawarłeś  umowę  na  odległość  lub  poza  lokalem przedsiębiorstwa, możesz w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dodatkowo w przypadku odstąpienia od umowy masz obowiązek  zwrócić  zakupiony towar  sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania tego terminu wystarczy, że odeślesz rzecz przed jego upływem, niezależnie od tego kiedy dotrze ona ostatecznie do sprzedawcy.

Masz porbolem ze zwrotem towaru? Skontaktuj się z nami

https://www.tokarczykipartnerzy.pl/

Czy mogę zwrócić rzecz po terminie?

Gdy nie zostaniesz skutecznie poinformowany o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, masz na to aż 12 miesięcy, a nie ustawowe 14 dni. Co więcej, w razie sporu to sprzedawca musi udowodnić, że otrzymałeś kompletną informację o przysługującym Ci prawie do odstąpienia od umowy i zwrotu rzeczy.

Jeżeli sprzedawca nie poinformował Cię o prawie do odstąpienia od umowy może to zrobić w każdym momencie przed upływem wspominanych wyżej 12 miesięcy. W takim przypadku termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia takiej informacji.

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w sklepie internetowym?

Sprzedawca nie zawsze ma obowiązek uwzględnienia odstąpienia od umowy dokonanego przez klienta. Prawo przewiduje przypadki, w których nie możesz odstąpić od umowy, a w konsekwencji zwrócić towaru i żądać zwrotu pieniędzy.

Przykładowo, w przypadku sprzedaży przez Internet, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli jest on rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Podobnie sytuacja ma się względem rzeczy wytworzonych na indywidualne zamówienie klienta (np. przy personalizacji).

Wadliwy regulamin sklepu zwiększa nasze szanse na zwrot towaru!

W regulaminie sklepu internetowego powinna się znaleźć odpowiednia informacja dotycząca powyższych kwestii, ponieważ obowiązkiem sprzedawcy jest również poinformowanie konsumenta o wszelkich okolicznościach, w których nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

Braki w regulaminie w zakresie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji dają konsumentom szanse na zwycięstwo w sporze ze sprzedawcą!

Czy mogę zwrócić uszkodzony towar lub rzecz?

Zgodnie z prawem możesz korzystać z rzeczy jedynie w sposób, w jaki mógłbyś to zrobić w sklepie stacjonarnym. Możesz więc np. otworzyć produkt, czy też przymierzyć bez usuwania metki, ponieważ w przeciwnym razie sprzedawca może uznać, że nastąpiło obniżenie wartości sprzedanej rzeczy. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady

„W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością” (pkt 47 preambuły dyrektywy 2011/83).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, gdy korzysta z niej w sposób wykraczający poza powyżej określone zasady. Powinien wówczas naprawić szkodę wyrządzoną przedsiębiorcy. Na przykład zakupiłeś w sklepie internetowym koszulę. Przy mierzeniu pobrudziłeś ją. Możesz odstąpić od zawartej umowy, będziesz jednak odpowiadać za  zmniejszenie wartości koszuli. Sprzedawca może więc domagać się naprawienia wyrządzonej mu Twoim działaniem szkody.

Jeżeli jednak sprzedawca, przed zawarciem umowy nie poinformował Cię o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy – ponosi całkowite ryzyko związane ze zmniejszeniem wartości rzeczy lub pełną utratą tej wartości. Inaczej mówiąc, nie może domagać się od Ciebie naprawienia szkody. Dotyczy to wszelkich sytuacji, w których przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał powyższy obowiązek informacyjny, tj.:

1)            w ogóle nie udzielił wymaganych informacji,

2)            przekazał tylko część informacji lub przekazał nieprawdziwe informacje,

3)            udzielił informacji zbyt późno, tj. po zawarciu umowy,

4)            informacje nie zostały udzielone w sposób jasny i zrozumiały, lub zostały udzielone w niewłaściwej formie.

Kto pokrywa koszt zwrotu towaru?

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszelkie płatności, w tym koszty dostawy. Z reguły masz więc prawo zwrotu towaru bez ponoszenia kosztów.

Jednak nie dotyczy to sytuacji gdy wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez sklep. Dlatego sprzedawca zwróci Ci tylko 6 złotych, jeżeli jako sposób dostawy wybrałeś przesyłkę kurierską za 15 zł, gdy dostępna była opcja dostawy w cenie 6 złotych.

Co więcej, pokryjesz wszystkie dodatkowe koszty zwrotu rzeczy, takie jak np. koszty opakowania, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Cię o konieczności ich poniesienia. Sprzedawca nie jest więc zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jednakże jeśli nie udzieli pełnej informacji w tym zakresie – pokryje całość kosztów przesyłki.

Czy mogę wygrać ze sprzedawcą?

Powyżej poruszono jedynie kilka aspektów związanych ze zwrotami towarów zakupionych przez Internet. Jak wynika z naszego doświadczenia, najczęściej popełnianymi błędami przez przedsiębiorców jest sporządzanie regulaminu w oparciu o gotowe wzory, nieumieszczanie w nim wszelkich niezbędnych informacji czy też brak odpowiedniej aktualizacji tak często zmieniających się przepisów.

Na skutek takich zaniedbań klienci zyskują możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw, nawet w sytuacjach w których mogło by się wydawać, że są na przegranej pozycji. Dlatego warto czytać i analizować regulaminy sklepów internetowych.

 

Mateusz Gorzelany

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?