NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?-main-img
Dodano 19 lutego 2021r.

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Dodano 19 lutego 2021r.

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Niemal każdy początkujący fotograf zaczyna swoją przygodę od zdobywania cennych doświadczeń w ramach drobnych usług i okazjonalnych zleceń. W miarę rozwoju jest ich coraz więcej, aż w końcu zaczynają przynosić realne zyski i gwarantować stabilny dochód. Kiedy tak właściwie nadchodzi ten moment, w którym „wchodzisz na rynek” i musisz podjąć niezbędne działania, by przygotować się do funkcjonowania zgodnie z aktualnym prawem?

Działalność nierejestrowa dla fotografa

Obecnie obowiązujące przepisy dają pewną przestrzeń na swobodne próbowanie swoich sił i rozwój. Jeżeli jesteś na takim etapie, w którym Twój przychód w żadnym miesiącu nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia to nie masz obowiązku rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej – podatek rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36,  w oparciu o 17% lub 32% stawkę. Nie masz też obowiązku posiadania kasy fiskalnej, wystawiania faktur oraz rejestracji w ZUS i odprowadzania składek.

Nie musisz zatem podejmować działalności do momentu, aż Twój przychód w danym miesiącu nie przekroczy opisanego wyżej progu. W 2021 roku jest to kwota 1400 złotych. Jeżeli ją przekroczysz, stajesz się przedsiębiorcą i masz 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Pamiętaj przy tym, że omawiany próg kwotowy dotyczy przychodów należnych – nie faktycznie otrzymanych za wykonane usługi, a dodatkowym wymogiem jest wcześneijszy brak prowadzenia działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy).

Jak widać początki nie są skomplikowane, dzięki czemu możesz skupić się na tym co najważniejsze – na swoim rozwoju. Nie ma oczywiście przeszkód by zarejestrować swoją działalność także wtedy, gdy Twoje przychody nie przekraczają opisanej powyżej kwoty, jednak biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, należałoby się zastanowić, czy jest to rozwiązanie opłacalne. Jeżeli jesteś zdeterminowany i Twoim celem jest np. skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia finansowego, to oczywiście ma to sens i uzasadnienie.

adwokat rzeszów

Adwokat Rzeszów - Kancelaria Tokarczyk i Partnerzy

Działalność gospodarcza dla fotografa

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fotografa wiąże się z koniecznością dokonania kilku istotnych wyborów. Pierwszym z nich jest niewątpliwie odpowiednia, forma opodatkowania. Do wyboru mamy cztery ścieżki: opodatkowanie na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa), podatek liniowy, karta podatkowa, a w niektórych ściśle określonych przypadkach także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma, w której progiem decydującym o wysokości podatku jest kwota 85 528 złotych. Wszystko zależy więc od wielkości Twojego biznesu, ponieważ od dochodów nieprzekraczających wskazanej kwoty zapłacisz 17% podatek, natomiast wszelka nadwyżka ponad tę kwotę zostanie opodatkowana 32% stawką podatku dochodowego. Co istotne, w ramach opisanej skali podatkowej kluczowy jest Twój dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Warto więc wybrać tę formę opodatkowania jeżeli przewidujesz wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności, np. zakup niezbędnego sprzętu fotograficznego, częste dojazdy do klienta, wynajem lokalu itp.

W praktyce wygląda to tak, że ewidencjonujesz przychody i koszty w księdze przychodów i rozchodów i zależnie od wybranego wariantu odprowadzasz miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończonym roku podatkowym składasz PIT-36, w którym uwzględniasz także dochody z innych źródeł (jeżeli takie uzyskałeś). Dodatkowo możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z dostępnych ulg podatkowych, co sprawia, że jest to najpopularniejsza forma opodatkowania. Możesz z niej skorzystać także w przypadku opisanej na wstępie działalności nierejestrowej, ale pamiętaj, że w takim przypadku w twoim interesie leży należyte udokumentowanie osiągniętych dochodów. Warto więc zawierać pisemne umowy np. o dzieło i przechowywać je na wypadek ewentualnej kontroli.

Kolejną opcją jest podatek liniowy w stałej wysokości 19%, który należy odprowadzać niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Już na pierwszy rzut oka widać zatem, że jest to opcja korzystna dla osób osiągających wyższe dochody, niż wskazana wcześniej kwota 85.528 złotych. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kosztami uzyskania przychodu to sprawa ma się podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Pamiętaj, że przy tej formie opodatkowania nie będziesz miał możliwości rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z ewentualnych ulg podatkowych.

Z początkiem 2021 roku nastąpił szereg korzystnych dla podatników zmian w zakresie możliwości rozliczania w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku wyboru rozliczania w formie karty podatkowej będziesz zobligowany do płacenia co miesiąc określonej przez organ podatkowy kwoty podatku, niezależnie od osiągniętych dochodów. Oznacza to, że będziesz musiał zapłacić podatek nawet wówczas, gdy w danym miesiącu odnotujesz stratę, co nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza w dobie pandemii i przedłużającego się lockdownu. Mimo wszystko jest to najprostsza i najkorzystniejsza forma opodatkowania, gwarantująca niski podatek oraz nie wymagająca prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. W przypadku usług fotograficznych karta podatkowa nie zawsze jest jednak najlepszym wyborem, z uwagi na szereg ograniczeń. Przykładowo jeżeli chciałbyś świadczyć usługi poza granicami Polski, nie będziesz mógł korzystać z karty podatkowej, ponieważ wymogiem jest tutaj prowadzenie działalności na terytorium RP. Dodatkowo nie możesz prowadzić innej działalności gospodarczej,  zatrudniać zbyt wielu pracowników oraz korzystać z usług osób niezatrudnionych u siebie za wyjątkiem usług firm specjalistycznych.

Alternatywą dla karty podatkowej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas był on objęty szeregiem ograniczeń i włączeń, jednak wraz z końcem 2020 roku stał się dość przystępną i atrakcyjną formą opodatkowania. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych będziesz płacił podatek w stałej wysokości i tylko za miesiące w których osiągniesz przychód. O wiele lepiej poradzisz sobie zatem z ewentualnymi dalszymi ograniczeniami związanymi z pandemią. W 2021 roku usługi fotograficzne objęte są 15% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego. W odróżnieniu od karty podatkowej konieczne będzie jednak prowadzenie prostej ewidencji przychodów.

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że przy karcie podatkowej i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowaniu podlega przychód, zatem nie ma możliwości odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Działalność fotografa to nie tylko poruszone w tym artykule ogólne zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Poszczególne formy i przejawy tej działalności przekładają się na różnorodne i szczegółowe kwestie dotyczące podatku VAT, a także praw własności intelektualnej, a w konsekwencji także na kształt i wymiar zobowiązań podatkowych.

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?