NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Stalowa Wola
Firma na próbę czyli działalność nierejestrowa - czyli kiedy nie rejestrować firmy?-main-img
Dodano 05 luty 2020r.

Firma na próbę czyli działalność nierejestrowa - czyli kiedy nie rejestrować firmy?

Dodano 05 luty 2020r.

Firma na próbę czyli działalność nierejestrowa - czyli kiedy nie rejestrować firmy?

Nikogo nie trzeba przekonywać, iż prowadzenie działalności gospodarczej jest jednym z najpowszechniejszych sposobów zarobkowania. Zgodnie z prawem działalność gospodarcza oznacza zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i co istotne - w sposób ciągły. Mimo panujących w Polsce niesprzyjających warunków ku jej prowadzeniu, coraz więcej osób decyduje się jednak na własny biznes, oczywiście z różnym skutkiem. Podstawowym warunkiem dla podjęcia działalności gospodarczej jest jej wpisanie w odpowiednim rejestrze, w zależności od tego czy działalność ma być wykonywana samodzielnie lub w ramach spółki cywilnej (wpisu należy dokonać w CEIDG ) czy w formie spółek prawa handlowego (wpis do KRS). Niezgłoszenie działalności naraża na poważne konsekwencje, np. osoba która nie dokonała wpisu do CEIDG mimo prowadzenia działalności gospodarczej może zostać ukarana karą grzywny lub ograniczenia wolności. Do niedawna każdorazowe prowadzenie działalności zarobkowej o ciągłym charakterze bez wymaganej rejestracji było nielegalne. Sytuacja zmieniła się w kwietniu 2018 r., kiedy to w życie weszła jedna z ustaw należących do tzw. „Konstytucji biznesu”. Mowa o ustawie Prawo przedsiębiorców, która wprowadziła wyjątek – możliwość prowadzenia nierejestrowanej działalności zarobkowej bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy nie do końca są przekonani czy obierają właściwy kierunek w drodze do zarobku, zastanawiają się czy ich biznes wypali i czy w ogóle nadają się do własnej działalności. Czym jest działalność nieewidencjonowana i czy warto jej spróbować? Odpowiedź poniżej.

Czym jest działalność nierejestrowa?

Wbrew informacjom, które można znaleźć chociażby w internecie, ustawodawca traktuje działalność nierejestrową odrębnie od działalności gospodarczej, mimo iż tak naprawdę obie te działalności cechują się tym samym, tj. zorganizowanym sposobem działania o ciągłym charakterze, nakierunkowanym na zysk, czyli zarobek. Tym co różni działalność gospodarczą od działalności nierejestrowej jest to, iż działalność gospodarczą, zgodnie z tym o czym była mowa wcześniej, należy zarejestrować i opłacać ZUS, a także prowadzić dokładną księgowość rachunkową. Działalność nierejestrowa jest natomiast świetną alternatywą dla drobnych przedsiębiorców dopiero rozpoczynających biznes, niepewnych co podejmowanych wyborów lub po prostu prowadzących niewielką działalność, która służy uzyskiwaniu jedynie dodatkowego zarobku, jak np. detaliczna sprzedaż przez internet czy świadczenie drobnych usług krawieckich. Dlaczego? Otóż działalności takiej nie trzeba nigdzie rejestrować. Nie ma zatem obowiązku dokonywania wpisu w CEIDG oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym, a także urzędzie skarbowym – w celu uzyskania numeru REGON i NIP. Zatem w tym przypadku prowadzącego działalność omija spora dawka formalności. Dodatkowo prowadząc działalność nierejestrową nie trzeba opłacać składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ani składać odpowiednich deklaracji ZUSowskich, a ponadto comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek. Natomiast samą skomplikowaną księgowość ograniczyć można jedynie do prostego zestawienia przychodów i kosztów, chociażby w formie tabelki Exela – jedynie dla własnej orientacji. Co zatem trzeba? Po prostu zacząć działać !

Kancelaria Prawna Rzeszów

Kancelaria Rzeszów - Tokarczyk i Partnerzy

Wprowadzenie działalności nierejestrowej w zamierzeniu miało uprościć aspekty formalne prowadzenia tej najdrobniejszej działalności zarobkowej o niewielkich przychodach i zminimalizować związane z nią koszty. Podkreślić jednak należy, iż działalność nierejestrowa musi opierać się na pewnej powtarzalności podejmowanych czynności, czyli na ciągłości działania. Jednorazowa, okazjonalna sprzedaż pewnych produktów przez internet np. niepotrzebnej gitary czy starego mebla, nie będzie zatem działalnością ciągłą i zorganizowaną, a tym samym nierejestrową, w przeciwieństwie do regularnej sprzedaży internetowej np. ubrań. Jest to istotne ze względu na przepisy dotyczące praw konsumenckich, które osoba prowadząca działalność zorganizowaną i ciągłą musi respektować, np. odnośnie ewentualnych zwrotów towarów lub reklamacji.

Jakie trzeba spełnić warunki by prowadzić działalność nierejestrową?

Oczywiście nie każda działalność zarobkowa kwalifikuje się do prowadzenia jej w ramach działalności nierejestrowej. Przeznaczona jest ona bowiem jedynie dla osób, które z działalności osiągają stosunkowo niewielkie dochody. Jakie więc trzeba spełnić warunki aby móc prowadzić działalność bez rejestracji? Wskazuje je ustawa Prawo przedsiębiorców, a dokładnie jej art. 5:

  1. po pierwsze działalność nierejestrową prowadzić może wyłącznie osoba fizyczna, nie jest zatem możliwe podejmowanie takiej działalności przez kilka osób w formie spółek handlowych czy spółki cywilnej;
  2. po drugie przychód należny z tej działalności nie może przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (od 1.01.2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto), wobec czego miesięczny przychód nie może przekraczać 1300 zł. Jeżeli więc przychód z działalności nierejestrowej przekroczy kwotę 1300 zł, działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem, w którym wystąpiło to przekroczenie. Wówczas osoba prowadząca działalność ma obowiązek w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Dla jasności należy dodać, iż przychód dotyczy wyłącznie działalności nierejestrowanej, a nie ogólnie osiąganego przez osobę przychodu. W przypadku zatem osiągania np. wynagrodzenia ze stosunku pracy nie będzie ono uwzględniane przy limicie 1300 zł – dotyczy on bowiem wyłącznie tej dodatkowej działalności nierejestrowanej. Warto dodać, iż zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawa, a także orzecznictwa,  przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców stanowiąc o przychodzie obejmują również przychód należny, tj. faktycznie jeszcze nie otrzymany, ale już wymagalny czyli taki, którego prowadzący działalność zgodnie z prawem może się już domagać, np. po upływie określonego terminu płatności u adresata pewnego wykonanego przez prowadzącego działalność świadczenia, np. usługi;
  3. po trzecie działalność nierejestrową można podjąć jeżeli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziło się działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadził jednak także tzw. okres przejściowy. Z art. 195 ustawy Prawo przedsiębiorców wynika bowiem, iż jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 30 kwietnia 2018 r., nie prowadzono działalności gospodarczej, to również można podjąć działalność nierejestrową, oczywiście pod warunkiem iż po wspomnianej dacie także działalności gospodarczej nie prowadzono;
  4. po czwarte, działalnością nierejestrowa może mieć charakter wyłącznie działalności niereglamentowanej, czyli takiej na prowadzenie której nie należy uzyskać pozwolenia, koncesji ani licencji.

Opodatkowanie działalności nierejestrowej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Różnica, a zarazem uproszczenie w stosunku do działalności gospodarczej polega jednak jak już wspomniano na tym, iż nie jest konieczne odprowadzanie comiesięcznych, tudzież kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Wobec powyższego osiągnięte roczne przychody, a także poniesione koszty związane z działalnością podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu PIT-36 w specjalnie przeznaczonym na to wierszu 9 „Działalność nierejestrowana”. Jak widać rozliczenie z fiskusem jest proste, jedynie należy pamiętać o systematycznym prowadzeniu ewidencji sprzedaży, o której wspomniano wyżej, aby wiedzieć jakie dokładnie kwoty wpisać w rozliczeniu. Pomogą temu z pewnością wystawiane klientom rachunki, które powinny zawierać numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi i kwotę do zapłaty. Warto również zachowywać wszelkie dokumenty potwierdzające ponoszone koszty – dla celów dowodowych przy ustalaniu dochodu. 

W przypadku podatku VAT, sprawa jest nieco bardziej złożona, choć wciąż nieskomplikowana. Należy bowiem ustalić, czy zakres prowadzonej działalności jest przez prawo zwolniony od podatku VAT czy też nie i od tego będzie zależeć czy VAT trzeba odprowadzać. Odpowiedź znajdziemy w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli więc w ramach swojej działalności nierejestrowej osoba sprzedaje towary lub usługi zwolnione od podatku, nie ma obowiązku stać się podatnikiem czynnym. W przeciwnym wypadku wszelką sprzedaż należy dokumentować fakturami VAT. Wówczas wymagane jest również prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupów oraz składania deklaracji VAT za okresy miesięczne.

Jeśli chodzi natomiast o kasę fiskalną, to generalnie prowadzący działalność nierejestrową nie ma obowiązku jej posiadania, gdyż nie osiąga rocznie obrotu 20 000 zł. Jednakże należy się upewnić, czy niezależnie od obrotu, sprzedawane towary lub usługi nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania kasą fiskalną na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 20 grudnia 2017 r.

Podsumowując…

działalność nierejestrowa to świetna opcja dla tych, który biją się z myślami na temat nowego biznesu, zastanawiając się czy ma on szansę wypalić i czy warto w niego inwestować. Rozpoczęcie działalności nie wymaga żadnych kosztów ani formalności – wystarczy po prostu zacząć działać,   a w przypadku niepowodzenia jedynie usiąść w fotelu i zastanowić się co poszło nie tak. Jest to również okazja by sprawdzić się, jeszcze nie formalnie, ale praktycznie już w roli raczkującego przedsiębiorcy. Działalność nierejestrowa to również dobry sposób na dodatkowy zarobek poza pracą na etacie – bez dodatkowych formalności, podświadomej obawy przed wszechobecnym fiskusem i kropli potu ściekającej po plecach na widok listonosza niosącego wieści z państwowych urzędów. Należy jednak pamiętać, że gdy przychód zacznie wzrastać ponad połowę minimalnego wynagrodzenia, działalność należy zarejestrować, gdyż z mocy samego prawa staje się działalnością gospodarczą, co nie powinno jednak martwić wobec tego, że świadczy o sukcesie 

Jarosław Puzanowski - aplikant adwokacki 

Zobacz pozostałe
aktualności

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?