NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Stalowa Wola
Spadek i co dalej? Inwentarz, dobrodziejstwo, nabycie, masa? A może najlepiej go zwyczajnie odrzucić?-main-img
Dodano 28 październik 2019r.

Spadek i co dalej? Inwentarz, dobrodziejstwo, nabycie, masa? A może najlepiej go zwyczajnie odrzucić?

Dodano 28 październik 2019r.

Spadek i co dalej? Inwentarz, dobrodziejstwo, nabycie, masa? A może najlepiej go zwyczajnie odrzucić?

Po smutnych chwilach refleksji nad śmiercią bliskiej osoby, dla pozostałych przy życiu osób nadchodzi czas dopełnienia kwestii formalnych związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład spadku, a pozostawionych przez spadkodawcę.

W kontekście stwierdzenia nabycia spadku trzeba brać pod uwagę, że samo otwarcie spadku następuje zawsze w momencie śmieci spadkodawcy, natomiast sama śmierć spadkodawcy nie oznacza, że spadek został nabyty. Potrzebne jest wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Spadek można nabyć z dobrodziejstwem inwentarza, wprost lub można go odrzucić.

Stwierdzenie nabycia spadku jest czynnością deklaratoryjną, konsekwencją której jest wydanie przez sąd postanowienia określającego nabycie spadku przez uprawnione osoby.

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla spadkobiercy w szczególności gdy, spadek obciążony jest długami. Nabywając spadek z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca nabywa spadek wraz z długami, jednak odpowiada za odziedziczone długi tylko do wysokości wartości masy spadkowej, która ustalona jest poprzez tzw. spis inwentarza. Nabywając spadek z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca nie odpowiada za długi wchodzące w skład spadku swoim prywatnym majątkiem.

Spis inwentarza, to dokument w którym zamieszczone zostają informacje o przedmiotach wchodzących w skład spadku wraz ze wskazaniem wartości tych przedmiotów oraz informacje o długach wchodzących w skład spadku także wraz ze wskazaniem ich wysokości. Spis taki sporządza komornik albo sam spadkobierca, który w tym przypadku nazywany jest wykazem inwentarza. Zarówno spis jak i wykaz inwentarza powinien uwzględniać wartość przedmiotów i długów wchodzących w skład spadku według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Gdy wykaz inwentarza sporządza spadkobierca i pominie przedmioty lub długi spadkowe lub je celowo zatai, to ponosi on negatywne konsekwencje. W tym wypadku będzie to zmiana formy nabycia spadku i tym samym spadkodawca nabędzie spadek wprost. Czyli spadkobierca, który pominie przedmioty lub długi będzie ponosił odpowiedzialności za długi spadkowe także ze swojego majątku osobistego.

Kolejną formą nabycia spadku jest nabycie spadku wprost. Przyjmując spadek w ten sposób, spadkobierca zgadza się na nabycie spadku bez jakichkolwiek ograniczeń, tzn. wraz z długami, które wchodzą w skład spadku, a odpowiedzialność za długi spadkowe ponosi także ze swojego osobistego majątku. Zatem ten sposób przyjęcia spadku jest korzystny, gdy pewnym jest, że spadkodawca nie pozostawił po sobie długów. Natomiast jeśli w masie spadkowej znajdują się tylko długi to najlepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku.

Oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub o odrzuceniu spadku należy złożyć (przed sądem lub notariuszem) w terminie 6 miesięcy liczonym od chwili śmierci spadkodawcy.  Natomiast do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest potrzebne żadne działanie ze strony spadkobierców.

Jednak brak działania nie oznacza, że spadkobiercy nie muszą wystąpić do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Posiadanie takiego postanowienia jest bardzo ważne w przypadku podejmowania wielu czynności np. przy zmianie danych dotyczących właściciela nieruchomość (zmiana danych w księgach wieczystych) czy chociażby przy  wyrejestrowaniu samochodu, wypłacie środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę (zmarłego) na rachunku bankowym. Konieczność posiadania postanowienia w przedmiocie nabycia spadku jest bardzo ważna także gdy, pojawia się potrzeba wykazania się wobec innych osób, iż jest się właścicielem danego przedmiotu (np. wskazanego wyżej samochodu). Postanowienie takie jest niezbędne także w przypadku, gdy spadkobierca zamierza zbyć ruchomości  (np. samochód) lub  nieruchomości pozostawione przez spadkodawcę.

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku odbywa się po uprzednim złożeniu przez spadkobiercę wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W treści wniosku wnioskodawca zobowiązany jest wskazać uczestników czyli osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami (czyli członków swojej rodziny np. braci, siostry, drugiego małżonka spadkodawcy). Dodatkowo, we wniosku wskazać należy, czy dziedziczenie następuje w oparciu o testament (wtedy gdy, spadkodawca pozostawił po sobie testament) czy też jest to dziedziczenie ustawowe (gdy nie ma testamentu). Wnioskodawca zobowiązany jest także wskazać okoliczności sprawy dotyczące między innymi czasu i miejsca zgonu spadkodawcy. Wniosek taki, aby został skutecznie wniesiony musi być złożony do właściwego sądu, a także powinien zostać należycie opłacony. Obecnie opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednym tylko spadkodawcy to koszt 100 zł. Natomiast inaczej sytuacja wygląda w przypadku objęcia jednym wnioskiem dwóch lub więcej zmarłych osób (dwóch lub więcej spadkodawców), w takim przypadku wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób będących spadkodawcami. Po przeprowadzonym postępowaniu sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku.

Jak samemu sporządzić wykaz inwentarza ?  Czy w jednej sprawie można sporządzić kilka wykazów inwentarza ? Co w sytuacji gdy, komornik błędnie sporządzi spis inwentarza ? W jakich przypadkach możemy odrzucić spadek ? Do jakiego sądu należy złożyć wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz w jakiej wysokości uiścić opłatę od tego wniosku ?

Na te i inne Państwa pytania odpowiedzą prawnicy kancelarii podczas spotkania, a po udzieleniu pełnomocnictwa sporządzą i złożą w sądzie odpowiedni wniosek.

Natomiast, odpowiedzi na wyżej postawione pytania pojawią się także w następnych wpisach, do których śledzenia zachęcamy!

 

Agnieszka Sochacka 

Aplikant - Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Zobacz pozostałe
aktualności

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?