NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Co zrobić gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, krótki poradnik -main-img
Dodano 16 grudnia 2019r.

Co zrobić gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, krótki poradnik

Dodano 16 grudnia 2019r.

Co zrobić gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, krótki poradnik

Temat niepłacenia przez zobowiązanego przyznanych przez sąd alimentów na dziecko, jest jednym z najczęściej pojawiających się zagadnień podczas udzielanych przez naszą kancelarię bezpłatnych porad prawnych. Osoby zobowiązane do tego świadczenia wymyślają coraz nowsze wymówki i powody ich niepłacenia, które martwią drugiego rodzica. Uspokajamy – dopóki osoba taka nie podejmie kroków prawnych, nie może od tak oświadczyć, że przestaje płacić dziecku zasądzone przez sąd alimenty.

Może któraś z poniższych sytuacji jest podobna do Twojej?

 1. Po rozwodzie Anny i Piotra, na rzecz ich córki Kasi, zostały zasądzone alimenty. Do ich płacenia zobowiązany jest ojciec. Kasia na co dzień mieszka z Anną. Piotr od momentu zasądzenia alimentów wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku. Dziś zapowiedział Annie, że chce wziąć Kasię na miesięczne ferie. Oświadczył, że w związku z tym nie zapłaci alimentów na Kasię przypadających na ten miesiąc oraz że to Anna powinna zapłacić mu odpowiednią kwotę na rzecz utrzymywania córki podczas ferii. Czy Piotr ma rację?

 

NIE! Zgodnie z wyrokiem sądu to Piotr ma obowiązek płacenia alimentów na Kasię, niezależnie od tego czy zabrał ją na wakacje czy też nie. Jeśli w treści wyroku przyznającego alimenty nie ma żadnego wyłączenia (np. „z wyjątkiem okresów, w których dziecko przebywa u ojca”) to Piotr musi zapłacić całą zasądzoną kwotę. Nawet jeśli w danym miesiącu Kasia będzie u Piotra nie oznacza to, że kwoty związane z utrzymywaniem Kasi przez Annę znikają. Anna wciąż musi płacić np. za Internet, z którego na co dzień korzysta Kasia, kupować produkty które nie będą przeznaczone jedynie na miesiąc i z których korzystać będzie Kasia. Jeśli Piotr miesięcznej raty alimentów nie zapłaci – Anna z wyrokiem sądu będzie mogła udać się do komornika celem wyegzekwowania wskazanej wyrokiem kwoty.

 

 1. Po rozwodzie Hanny i Pawła, na rzecz ich syna Adama, zostały zasądzone alimenty. Do ich płacenia zobowiązana jest matka. Adam na co dzień mieszka z Pawłem. Adam skończył liceum, miał już 18 urodziny. Nie dostał się na wymarzone studia dzienne, ale postanowił podjąć płatny kurs zawodowy. Hanna twierdzi, że skoro Adam jest już pełnoletni, nie kontynuuje nauki na studiach dziennych oraz może podjąć pracę i utrzymywać się sam, jej obowiązek alimentacyjny jest nieaktualny. Czy Hanna ma rację?

 

NIE! Obowiązek alimentacyjny nie ustępuje z osiągnięciem pełnoletności dziecka. Co prawda Hanna może złożyć w sądzie pozew o uchylenie alimentów, ale aby sąd alimenty uchylił, musi być spełnione sporo warunków. Hanna będzie musiała wykazać, że dalsze płacenie alimentów na Adama stanowi dla niej nadmierny uszczerbek, a Adam nie dokłada starań aby samodzielnie się utrzymywać. Adam z kolei będzie musiał wtedy wykazać przed sądem, że chce się nadal uczyć, że nie ma tu znaczenia fakt jaki tryb nauki wybierze oraz że nie jest w stanie podjąć pracy, która by go usamodzielniła, bez uszczerbku dla dalszego kształcenia.

Kancelaria prawna Rzeszów

Kancelaria Prawna Rzeszów - Tokarczyk i Partnerzy

 

 1. Po rozwodzie Danuty i Henryka, w 2018 r., na rzecz ich dzieci – 12 letniej Oli i rocznego Stasia, zostały zasądzone alimenty. Do ich płacenia zobowiązany został Henryk. Dzieci na co dzień mieszkają z Danutą. Staś urodził się w 2017 r., dzięki czemu objęty został programem 500 Plus. 1 lipca 2019 ruszył program 500 Plus na pierwsze dziecko - świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde dziecko do 18. roku życia. Jako, że Ola nie osiągnęła jeszcze 18 lat, Danuta zawnioskowała o przyznanie jej odpowiedniego świadczenia i je otrzymała. Gdy Henryk dowiedział się o tym oznajmił, że będzie płacił o 1000 zł mniej i wniósł do sądu  pozew o obniżenie świadczeń alimentacyjnych, podnosząc, że Danuta dostaje po 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Czy Henryk mógł tak zrobić? Czy alimenty zostaną obniżone?

 

NIE! Takiej odpowiedzi można śmiało udzielić nie tylko po analizie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z których jasno wynika, że przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę m.in. świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego ale także po analizie orzeczeń sądów zapadłych w podobnych sprawach. Wynika z nich, że świadczenie wychowawcze 500+ nie ma wpływu na wysokość zasądzanych przez sąd alimentów, a co za tym idzie również na obniżenie przyznanych już świadczeń.

Jeśli nie otrzymałeś alimentów na dziecko od zobowiązanego masz kilka dróg do ich wyegzekwowania.

„Idź do komornika”

Masz prawomocny wyrok zasądzający na rzecz Twojego dziecka alimenty od drugiego rodzica? Jeśli tak, to wiedz, że wyrok ten posiada tzw. klauzulę wykonalności i śmiało możesz z nim „iść do komornika”. On będzie starał się pomóc Ci ściągnąć należne dziecku alimenty. Zapewne poinstruuje Cię, że musisz napisać wniosek o wszczęcie egzekucji. Im więcej informacji o rodzicu-dłużniku w takim wniosku zawrzesz (np. nr jego konta, gdzie obecnie pracuje, gdzie mieszka, czy ma jakieś wartościowe ruchomości bądź nieruchomości) tym szybciej możesz odzyskać alimenty. Nawet gdy nie wiesz gdzie aktualnie przebywa zobowiązany – komornik pomoże Ci to ustalić. Pamiętaj, że może dojść do sytuacji, gdy komornikowi uda się wyegzekwować tylko część należności od zobowiązanego. Gdy całości zaległości nie uda Ci się wyegzekwować za pierwszym razem (np. komornikowi uda się zająć tylko wspomnianą część należności lub komornik po podjęciu czynności stwierdzi, że zobowiązany rodzić w danym momencie nie ma dochodów) – nie rezygnuj! Do komornika z takim wyrokiem warto zgłaszać się regularnie co jakiś czas, zwłaszcza gdy poweźmie się informację, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów ma jakieś źródło dochodów. Jeśli wiesz, że zobowiązany rodzic ma sporo innych długów wobec różnych innych podmiotów – walcz o swoje! Roszczenia związane z alimentami mają pierwszeństwo przed innymi!

Dziadkowie!

Jeśli zobowiązany rodzic zniknął lub egzekucja należności od niego napotyka inne poważne problemy a Twoje dziecko żyje w niedostatku  – możesz domagać się alimentów od dziadków dziecka (rodziców ojca dzieci), jeśli posiadają oni stały dochód. Służy temu złożenie pozwu o alimenty na dziecko od dziadków lub wniosku o alimenty uzupełniające od dziadków dziecka. Może właśnie dzięki temu dłużnik, nie chcąc nadmiernie obciążać swoich własnych rodziców, zacznie płacić alimenty?

Niealimentacja to przestępstwo!

Czy wiesz, że niepłacenie alimentów to przestępstwo? Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego popełnia je osoba, która nie uiściła co najmniej 3 rat alimentacyjnych (lub ich równowartości). Jeśli zobowiązany rodzic uporczywie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i uważasz, że tylko tak zmusisz go do uregulowania jego długu – złóż na policji lub w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Fundusz Alimentacyjny

Jeśli tylko złożysz odpowiedni wniosek (możesz zrobić to we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta albo przez Internet np. za pomocą profilu ePUAP) i spełniasz odpowiednie kryteria…

 • dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia albo które nie ukończyły 25 lat, ale wciąż uczą się w szkole (pamiętaj jednak, że osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo)
 • przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

…otrzymasz pomoc! Zasadniczo wysokość wypłat jest równa wysokości alimentów, jaką ustalił sąd, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł.

Inne drogi?

W sprawie wyegzekwowania zaległych alimentów warto skontaktować się z prawnikiem. Zna on bowiem - oprócz tych wspomnianych w artykule - wiele innych instytucji, pomocnych w tej sytuacji. To m.in.:

 • skarga pauliańska (odzyskanie należności od dłużnika, który aby uniknąć płacenia, sprzedał lub oddał w formie darowizny swój majątek osobom trzecim),
 • wpis do rejestru dłużników,
 • wyjawienie majątku zobowiązanego rodzica,
 • wniosek do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej o podjęcie działań wobec dłużnika.

Masz pytania, na które nie odpowiedział Ci artykuł lub chcesz powierzyć nam swoją sprawę? Nasza kancelaria oprócz stałej obsługi spraw z zakresu prawa rodzinnego, prowadzi bezpłatne porady prawne, na które zapraszamy co tydzień, w środy i czwartki, w godzinach od 10 do 15. Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc na numer +48 17 854 91 00 lub +48 506 759 712.

aplikant adwokacki
Karolina Abramowicz

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?