PARTNERZY

Jarosław Sanok
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ? -main-img
Dodano 06 marzec 2019r.

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Dodano 06 marzec 2019r.

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Uprawnionym jest także małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, choćby nie znajdował się w niedostatku, jednak rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Obowiązanym jest małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych są także dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci jest niezdolność do samodzielnego utrzymania się.
Często usamodzielnienie się mylnie utożsamione jest z osiągnięciem pełnoletniości, bądź ukończeniem 24 roku życia. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka pełnoletniego, także w sytuacji gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie np. z powodu choroby psychicznej. Jedyną miarodajną okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest ustalenie okoliczności związanej z możliwością samodzielnego utrzymywania się dziecka. 

Wysokość alimentów uwarunkowana jest trzema okolicznościami:

  1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,
  2. możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica,
  3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Obowiązani do świadczeń rodzice, mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wypadkową powyższego są pytania: Co z dzieckiem, które osiągnęło pełnoletniość ? Co z dzieckiem, które studiując nie wywiązuje się  należycie z obowiązków związanych z edukacją ?

Jeżeli dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, powtarza lata studiów i nie podejmuje starań o znalezienie pracy, to obowiązek rodziców dalszego dostarczania środków utrzymania i wychowania ustaje.

Powyższe znajduje poparcie w orzecznictwie, które wskazuje, że dziecko które nie dokładając należytej staranności nie zdaje egzaminów przedłuża obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy także krewnych w linii prostej (dziadkowie, rodzice, wnuki), a także rodzeństwo. Obowiązek ten spoczywa także na przysposabiającym i przysposobionym.

 

Zobacz pozostałe
aktualności

10 styczeń

Kredyty frankowe – „odfrankowienie” czy unieważnienie umowy?

Orzecznictwo, nie tylko sądów powszechnych, ale również Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w sprawach tzw. kredyt&...

Czytaj więcej
Kredyty frankowe – „odfrankowienie” czy unieważnienie umowy?

19 grudzień

Pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia na czas. Pomocy!

Każdy z nas chce być zadowolony ze swojej pracy a przede wszystkim z wynagrodzenia za wykonaną przez nas pracę. Co w przypadku gdy pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia na czas, notorycznie się s...

Czytaj więcej
Pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia na czas. Pomocy!

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

16 grudzień

Gdy zobowiązany rodzic nie płaci, czyli krótki poradnik jak zmusić do płacenia alimentów na dziecko

Niniejszy artykuł powstał na kanwie stanów faktycznych i pytań, które pojawiały się podczas udzielanych w naszej kancelarii bezpłatnych poradach prawnych.

Czytaj więcej
Gdy zobowiązany rodzic nie płaci,  czyli krótki poradnik jak zmusić do płacenia alimentów na dziecko

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?