PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów

Windykacja należności i obsługa dłużnika

Windykacja należności i obsługa dłużnika

Windykacja Należności 

W ramach świadczonej pomocy prawnej obsługujemy podmioty, przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w zakresie windykacji należności. Nieterminowe płatności faktur są palącym problemem przedsiębiorców. Nasza praca ma na celu szybkie i skuteczne wyegzekwowanie zapłaty. Windykacja należności obejmuje etap polubowny, w którym wzywanym dłużnika do zapłaty kierując do niego wezwanie do zapłaty. Brak reakcji dłużnika i brak zapłaty otwiera etap sporu sądowego. Reprezentujemy interesy wierzyciela monitorując postępowania sądowe i w razie konieczności zastępujemy wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komorników sądowych.  

Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnik unika zapłaty wymagalnych zobowiązań i ucieka z majątkiem. Prawo przewiduje skuteczne metody z takimi nieuczciwymi kontrahentami w postaci skargi pauliańskiej. Actio Pauliana jest skutecznym sposobem na odzyskanie należności od dłużnika, który wyzbył się majątku przepisując go na osoby trzecie, najczęściej na członków rodziny w formie darowizny czy umowy sprzedaży. 

Moim dłużnikiem jest spółka 

Niejednokrotnie zdarza się, że nieuczciwym kontrahentem jest spółka prawa handlowego. Wydawać się może, że bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce zamyka nam drogę do odzyskania naszych pieniędzy. Gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna, jako wierzyciel mamy kilka możliwości do odzyskania naszych należności. Jedną z nich jest możliwość skierowania pozwu przeciwko członkom zarządu spółki, który odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli w określonym terminie nie złożą wniosku o upadłość. Kolejną możliwością jest zgłoszenie do sądu wniosku o upadłość - po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika i zakreśleniu terminu na zgłaszanie wierzytelności, mamy prawo zgłosić swoją wierzytelność.

Mam długi i co dalej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, że to do nas w kolejce będą stali wierzyciele. Sytuacja, w której naszej firmie grozi niewypłacalność, wymaga szybkiego działania. Nasz zespół posiada doświadczenie w wsparciu przedsiębiorców, którym grozi niewypłacalność. Negocjujemy z wierzycielami, windykujemy zaległe należności, pomagamy przeprowadzić procedurę restrukturyzacji, upadłości konsumenckiej czy upadłości spółki. „Wyjść na prostą” pomagamy zarówno dużym podmiotom gospodarczym, jak i drobnym przedsiębiorcom i osobom fizycznym.  

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Tadeusz Płodzień Tadeusz Płodzień

Tadeusz Płodzień

Prezes Zarządu

tp@tokarczykipartnerzy.pl

Natalia Sopel

Natalia Sopel

Radca prawny

ns@tokarczykipartnerzy.pl

dr Artur Mazurkiewicz dr Artur Mazurkiewicz

dr Artur Mazurkiewicz

Adwokat

am@tokarczykipartnerzy.pl

Patrycja Pudełkiewicz

Patrycja Pudełkiewicz

Radca Prawny

pp@tokarczykipartnerzy.pl

Justyna Żurawicka-Czaplak

Justyna Żurawicka-Czaplak

Adwokat

jzc@tokarczykipartnerzy.pl