NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl

Kompleksowy audyt i wdrożenie RODO

Kompleksowy audyt i wdrożenie RODO

Prawna ochrona danych osobowych

Niezwykle istotnym obszarem chronionym prawem są dane osobowe osób fizycznych. Przepisy prawa unijnego oraz krajowego dotyczą wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną danych osobowych. Zgodnie z  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , czyli tzw. RODO, wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do przestrzegania szeregu zasad i drożenia systemów zapewniających bezpieczeństwo zbieranych i posiadanych danych osobowych.

Szybki rozwój technologiczny daje ogromne możliwości pozyskiwania danych osobowych, jednak stanowi równie duże zagrożenie ich utraty bądź nieuprawnionego przetwarzania. Dlatego ochrona prawna danych pracowników, klientów, użytkowników czy gości jest obecnie jednym z kluczowych zadań każdej firmy i urzędu.

Wdrożenie RODO

Mimo, iż przepisy RODO obwiązują już od kilku lat, to nadal pojawiają się problemy z ich stosowaniem w praktyce. Głównie dlatego, że mają one bardzo uniwersalne brzmienie, a zastosowanie muszą znaleźć w indywidualnych sprawach. Poza tym część z nich do dzisiaj nie jasna i budzi wątpliwości interpretacyjne.

Niezależnie do tego, czy jest to podmiot już istniejący, czy dopiero powstający, obowiązek wdrożenia RODO spoczywa na każdym z nich. Aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z prawem, warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Dzięki temu wdrożenie RODO w firmie będzie znacznie łatwiejsze, przyczyniając się jednocześnie do właściwej ochrony danych osobowych oraz budowania zaufania wśród pracowników, wspólników czy klientów firmy.

Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy przeprowadziła dotychczas kilkadziesiąt kompleksowych działań w zakresie RODO, na które składały się m.in. szkolenia w temacie Jak wdrożyć RODO w firmie, audyt RODO Rzeszów oraz wdrożenia RODO Rzeszów i na Podkarpaciu- zarówno wśród małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw wszelkich branż.

RODO jak wdrożyć?

Jak wdrożyć RODO? to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie ma jednakowego schematu postępowania, ponieważ wszystko zależy od profilu działalności i charakteru danego podmiotu. Nasza kancelaria przed przystąpieniem do właściwych działań przeprowadza szczegółowy audyt bezpieczeństwa obowiązującego u administratora danych osobowych, by przygotować jak najlepsze rozwiązania.

RODO wprowadzanie w firmie

Prowadząc kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych pomagamy im także wdrożyć RODO w firmie mając zawsze na względzie specyfikę branży w jakiej działa firma.  Wdrożenie RODO - firma, rozpoczynamy od dokładnego sprawdzenia zakresu przetwarzanych danych oraz narzędzi za pomocą których te dane są przetwarzane. Na tej podstawie nasi specjaliści analizują ryzyko i potencjalne zagrożenia dla ochrony danych osobowych. Następnie opracowujemy dokumentację konieczną ze względu za zakres przetwarzanych danych zgodną z wytycznymi RODO, pomagamy wdrążyć procedury i politykę bezpieczeństwa. Prowadzimy także szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w temacie  stosowania RODO w firmie i wydajemy stosowane certyfikaty potwierdzające udział w takim szkoleniu, co także jest jednym z elementów wdrożenia RODO w firmie.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Agnieszka Wąs-Wróbel Agnieszka Wąs-Wróbel

Agnieszka Wąs-Wróbel

Adwokat

aww@tokarczykipartnerzy.pl

Celestyna Kusa-Gajur

Celestyna Kusa-Gajur

Adwokat

ckg@tokarczykipartnerzy.pl

Anna Gotkowska

Anna Gotkowska

Radca prawny

ag@tokarczykipartnerzy.pl