PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów

Prawo Pracy

Prawo Pracy

Kompleksowa obsługa prawna pracodawcy, w tym w szczególności:

Tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub premiowania,

Tworzenie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, naboru na wolne stanowiska pracy, kodeksów etyki,

Sprawdzanie zgodności z prawem prowadzonej ewidencji czasu pracy, w tym harmonogramów czasu pracy

Opracowania umów o pracę i umów o zakazie konkurencji

Zastępstwo procesowe przed sądem pracy.

Pomoc prawną pracownikom w sporze z pracodawcą, w tym zastępstwo procesowe przed sądem pracy.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Anna Gotkowska

Anna Gotkowska

Radca prawny

ag@tokarczykipartnerzy.pl