NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Stalowa Wola

Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, a więc określających prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy. Większa część społeczeństwa zatrudniona jest na podstawie umów o pracę, dlatego kwestie prawa pracy często dotyczą nas w sposób bezpośredni. Najczęściej problemy związane są z pracą ponad wymiar etatu, brakiem rekompensaty za godziny nadliczbowe, zwolnieniami bez uzasadnienia, mobbingiem w miejscu pracy, nieodpowiednimi warunkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także brakiem należytej ochrony przez pracodawców danych osobowych pracowników. Pracodawcy często mają  problem z prawidłową ewidencją czasu pracy, prowadzeniem akt osobowych, koniecznością redukcji zatrudnienia, wprowadzeniem regulaminów pracy i wynagradzania, egzekwowaniem zakazu konkurencji, naruszaniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa, szkoleniami pracowników np. w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo pracy adwokat Rzeszów

Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa pracy. Nasi adwokaci i radcowie prawni świadczą profesjonalne i kompleksowe usługi, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, począwszy od doradztwa prawnego, poprzez analizę bądź przygotowanie umów lub regulaminów, po reprezentację w sądzie.

Obsługa prawna pracodawcy obejmuje swoim zakresem głównie:

 • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, w tym premiowania;
 • tworzenie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, naboru na wolne stanowiska pracy, kodeksów etyki;
 • sprawdzanie zgodności z prawem prowadzonej ewidencji czasu pracy, w tym harmonogramów czasu pracy;
 • opracowania umów o pracę i umów o zakazie konkurencji;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy.

 

Obsługa prawna pracownika obejmuje swoim zakresem zwłaszcza:

 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • analizowanie i interpretację umów;
 • dochodzenie roszczeń w przypadku bezpodstawnego bądź niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę;
 • dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę;
 • prowadzenie spraw o mobbing czy dyskryminację;
 • negocjacje przedsądowe i mediacje;
 • reprezentowanie interesów pracownika przed sądem.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Anna Gotkowska

Anna Gotkowska

Radca prawny

ag@tokarczykipartnerzy.pl