NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Stalowa Wola

Prawo instytucji kultury

Prawo instytucji kultury

Z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności statutowej i relacji prawnych z organizatorem, w tym w szczególności:

Tworzenie regulaminów organizacyjnych i regulaminów bibliotek, regulaminów naboru na wolne stanowiska pracy, Kodeksów etyki,

Kontrola prawna zasad przestrzeżenia czasu pracy z uwzględnieniem pracy w niedziele i święta, w równoważnym systemie czasu pracy i systemie zadaniowym w długich okresach rozliczeniowych, pomoc w tworzeniu regulaminów pracy i harmonogramów czasu pracy.

Opracowanie regulaminów wynagradzania i/lub premiowania, tworzenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą głównym księgowym i zastępcom dyrektora w oparciu o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Pomoc prawna w zakresie;
- tworzenia umów cywilnoprawnych z dostawcami, sprzedawcami, a także artystami i autorami

- wprowadzenia RODO w instytucji kultury, tworzenia dokumentów z tym związanych

- udzielania albo odmowy udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

- tworzenia i przestrzegania zasad kontroli zarządczej.

Prowadzenie szkoleń w ww. zakresie.

Zastępstwo procesowe w sprawach przez sądem cywilnym, sądem pracy i sądem administracyjnym.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Anna Gotkowska

Anna Gotkowska

Radca prawny

ag@tokarczykipartnerzy.pl