PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów

Kompleksowa obsługa firm

Kompleksowa obsługa firm

Działalność dostosowana do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę od wielu lat czy dopiero się nad tym zastanawiasz, wybór właściwej formy działalności gospodarczej pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Co więcej, podjęcie słusznej decyzji ma realny wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Od niej zależy również model procesu decyzyjnego w firmie, rozkład odpowiedzialności za jej prowadzenie czy podział zysków. Jedno jest pewne: nie ma najlepszej formy prowadzenia działalności – każda z nich jest inna, każda ma zalety i wady. My doradzimy, jaka będzie najkorzystniejsza dla Ciebie.

Rosnące koszty hamują wzrost – a może czas coś zmienić?

Co więc ma zrobić doświadczony przedsiębiorca, jeśli nie jest pewien, czy w sposób optymalny wykorzystuje swoje zasoby, płaci odpowiednie podatki i skutecznie chroni swój majątek prywatny? Być może jest to odpowiedni moment na przekształcenie. Przy czym należy podkreślić, że nie jest to tylko zmiana formy prowadzenia działalności, ale jest to przede wszystkim dopasowanie do osobistych (i rodzinnych) preferencji co zakresu odpowiedzialności oraz stopnia ryzyka, jaki niesie z sobą prowadzenie działalności. Przesłanki ograniczenia odpowiedzialności i odseparowania majątku prywatnego bez wątpienia spełnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym wypadku przeniesienie dotychczasowej działalności może się dokonać bądź przez przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o., wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem do nowej spółki z o.o. bądź też przez sprzedaż przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę zasługuje w pierwszej kolejności możliwość przekształcenia, bowiem pomimo dość skomplikowanej procedury i nieuniknionych kosztów, skorzystanie z tego rozwiązania przynosi nieocenione korzyści. Oprócz wspomnianego wyżej ograniczenia odpowiedzialności, nowo powstała spółka przede wszystkim staje się kontynuatorem nawiązanych relacji gospodarczych i stroną dotychczasowych umów. Jest to kwestia kluczowa także dla przedsiębiorców, których działalność wymagała uzyskania wielu koncesji i pozwoleń – nie muszą bowiem ponownie przechodzić czasochłonnych procedur administracyjnych. Co więcej – przedsiębiorca nie traci wiarygodności i nie musi od nowa budować marki.

Kancelaria Rzeszów

Natomiast przez posiadanie odrębnego majątku i kapitału zyskuje w relacjach z partnerami biznesowymi czy bankami. Dla kontrastu, jedną z najbardziej kłopotliwych form prowadzenia działalności jest spółka cywilna, wciąż często spotykana w obrocie gospodarczym z uwagi na swoje nieskomplikowanie i możliwość wniesienia przez każdego ze wspólników kapitału, własnej pracy na rzecz firmy oraz unikalnych umiejętności. Co ciekawe, spółka cywilna jest formą działalności specyficzną dla prawa polskiego i nie występuje w żadnym innym państwie europejskim. Nie ma podmiotowości prawnej, co skutkuje brakiem możliwości zawierania przez wspólników umów ze spółką. Natomiast w przypadku dynamicznego rozwoju i zwiększenia skali prowadzonych działań należy rozważyć przekształcenie, np. w spółkę jawną lub spółkę z o.o. Ponadto w przypadku spółki cywilnej nie ma szczegółowych przepisów dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami, dlatego narażeni są na problemy związane z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów. Trzeba się także liczyć ze współodpowiedzialnością karną za działania wspólnika. Wierzyciel bowiem może wybrać, czy dla zaspokojenia sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć jednocześnie i do majątku spółki, i do indywidualnych majątków wspólników.

Obsługa z zakresu prawa gospodarczego obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcenia i minimalizowanie kosztów;
  • rejestrację działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów;
  • negocjacje i rozmowy ugodowe;
  • windykacja należności; przygotowywanie umów, uchwał, protokołów i pozostałej dokumentacji korporacyjnej;
  • emisja obligacji;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
  • doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, tj. niegospodarności, odpowiedzialności karnej członków organów, przestępstw przeciwko wierzycielom;
  • reprezentacja przed sądami i instytucjami we wszystkich rodzajach spraw.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Marek Tokarczyk Marek Tokarczyk

Marek Tokarczyk

Adwokat

mt@tokarczykipartnerzy.pl

Tadeusz Płodzień Tadeusz Płodzień

Tadeusz Płodzień

Prezes Zarządu

tp@tokarczykipartnerzy.pl

dr Artur Mazurkiewicz dr Artur Mazurkiewicz

dr Artur Mazurkiewicz

Adwokat

am@tokarczykipartnerzy.pl

Agnieszka Wąs-Wróbel Agnieszka Wąs-Wróbel

Agnieszka Wąs-Wróbel

Adwokat

aww@tokarczykipartnerzy.pl