NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z integralnych części prawa cywilnego, regulująca wszelkie stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz określająca zasady przysposobienia, kurateli, opieki nas małoletnim a także kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego. Są to zwykle sprawy niezwykle stresujące i emocjonalne, co dodatkowo utrudnia ich przebieg. Nic w tym dziwnego, bowiem dotyczą niezwykle ważnych sfer życia. Dlatego, aby możliwe było jak najbardziej komfortowe i satysfakcjonujące rozwiązanie danej sprawy, konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Sprawy rodzinne adwokat Rzeszów

Nasza kancelaria to zespół specjalistów, którzy sprawnie posługują się prawem rodzinnym aby skutecznie i szybko doprowadzić do korzystnego dla Ciebie zakończenia sprawy.

Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy pomoże w sprawach dotyczących separacji i spraw rozwodowych, kwestii związanych z podziałem majątku pomiędzy małżonkami, sprawach o alimenty, sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i sprawowania opieki nad dziećmi czy sprawach związanych z ubezwłasnowolnieniem.

Adwokat w sprawach rodzinnych świadczy wszelką pomoc prawną na każdym etapie trwania danej sprawy. Są to głównie:

  • porady prawne dotyczące najlepszych sposobów rozwiązania problemu;
  • przeprowadzanie mediacji rodzinnych;
  • pomoc w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, w tym pozwów i wniosków do sądu;
  • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych i inne.

 

Niezwykle ważnym elementem w sprawach rodzinnych jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak pozew o rozwód, separację, zniesienie wspólności ustawowej, alimenty, umowa majątkowa małżeńska oraz wszelkie wnioski w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienia, małżeństwa, opieki bądź kurateli.

Kompleksowo i rzetelnie zadbamy o interesy klienta, a na jego życzenie ograniczymy jego udział w sprawie do minimum zapewniając mu komforty emocjonalny. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z empatią, dokładając wszelkich starań, by w jak najlepszy sposób zabezpieczyć interesy klienta.