PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów

Sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze

Sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze

Prawo cywilne na codzień 

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami. Do działów prawa cywilnego zaliczamy m.in. prawo rzeczowe, zobowiązań oraz spadkowe. Codziennie wykonując różne czynności - począwszy od tych najprostszych związanych z zakupem biletu, zawieraniem umów,  poprzez zawarcie związku małżeńskiego, zakup wspólnego mieszkania, aż do dokonywania rozporządzeń testamentowych stykamy się z prawem cywilnym. 

Chroń swoje prawa

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą sprawy związane z ochroną dóbr osobistych oraz ochroną własności oraz ochroną posiadania. W zakres świadczonych usług związanych z ochroną własności oraz ochroną posiadania wchodzi prowadzenie spraw związanych z windykacją jak i  zaniechaniem naruszeń oraz przywróceniem stanu poprzedniego. Kancelaria prowadzi także sprawy związane ze zniesieniem własności, nabyciem własności m.in.  poprzez zasiedzenie oraz z korzystaniem z szeroko pojętych praw rzeczowych ograniczonych jakimi są użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


Sprawy rodzinne 

Kancelaria od wielu lat świadczy także pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, prowadząc z zaangażowaniem i osiągając zamierzone efekty m.in. spraw o rozwód, podział majątku,  władzę rodzicielską, alimenty (podwyższenie, obniżenie), opiekę, adopcję (przysposobienie) czy kuratelę. 

Sprawy spadkowe

Kancelaria reprezentuje klientów także w sprawach spadkowych w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, nabycia spadku na podstawie testamentu, zachowków oraz wydziedziczenia. Pracownicy kancelarii udzielają także porad dotyczących form testamentów oraz ich poprawnego sporządzenia, tak aby stanowił podstawę dziedziczenia. Prawnicy udzielają także porad dotyczących zapisów zwykłych i windykacyjnych, wskazując przy tym zachodzące pomiędzy nimi różnice oraz poleceń. 

Pozostałe sprawy cywilne

Udzielane wsparcie prawne nie ogranicza się tylko do punktów powyżej wymienionych. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, dostosowując działania do klienta. Pracownicy kancelarii także przygotowują i opiniują umowy, porozumienia, a także prowadzą w imieniu klientów negocjacje. W zakres świadczonej pomocy wchodzi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentacja klienta przed Sądem.

Nasi specjaliści
w tej dziedzinie

Agnieszka Wąs-Wróbel Agnieszka Wąs-Wróbel

Agnieszka Wąs-Wróbel

Adwokat

aww@tokarczykipartnerzy.pl

dr Artur Mazurkiewicz dr Artur Mazurkiewicz

dr Artur Mazurkiewicz

Adwokat

am@tokarczykipartnerzy.pl

Celestyna Kusa-Gajur

Celestyna Kusa-Gajur

Adwokat

ckg@tokarczykipartnerzy.pl

Alicja Płodzień

Alicja Płodzień

Radca prawny

ap@tokarczykipartnerzy.pl

Justyna Żurawicka-Czaplak

Justyna Żurawicka-Czaplak

Adwokat

jzc@tokarczykipartnerzy.pl

Maciej Worytko

Maciej Worytko

Adwokat

mw@tokarczykipartnerzy.pl